An toàn hệ thống lạnh – Giáo trình kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh
Đánh giá bài viết

Kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh là một môn học quan trọng trong chương trình đào tạo kỹ sư, kỹ thuật viện, cử nhân cao đẳng và công nghệ điện lạnh vì môn học này giúp cho trang bị những kiến thức cần thiết để thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành, thử nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống lạnh và điều hòa không khí

Với mục đích trang bị cho sinh viên những kiến thức kỹ thuật an toàn điện lạnh giáo trình được chia gồm 2 phần: phần chính là phần bắt buộc thực hiện và phần tham khảo.

an toàn hệ thống lạnh

Trong giáo trình kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh này phần bắt buộc gồm các chương 1,2,3,4 và các mục 5.1, 5.2. Đây là nội dung cơ bản của TCVN đã được tổng cục tiêu chuẩn đo lường và chất lượng ban hành năm 1996 thay thế cho các tiêu chuẩn trước đầy về an toàn hệ thống lạnh.

Phần tham khảo gồm có chương 6,7. Đây là nội dung không mạng tính bắt buộc nhưng khuyến khích áp dụng lấy theo tiêu chuẩn đo lường của Mỹ.

Giáo trình kỹ thuật an toàn hệt thống lạnh không những được sử dụng để giảng dạy cho sinh viên, kỹ thuật viện, công nhân ngành điện lạnh mà còn dùng làm tài liệu cho động đảo các cán bộ, kỹ sư, công ngân các ngành nghề liên quan muốn tìm hiểu về hệ thống điện lạnh.

technicalvndoc