Trang bị điện – điện tử trong máy gia công kim loại
Đánh giá bài viết

“Trang bị điện – điện tử trong máy gia công kim loại” là sách đề cập đến phần điện – điện tử trong các máy gia công kim loại là những loại máy chủ yếu và quan trọng trong công nghiệp nặng của nền kinh tế quốc dân với 2 loại máy: Máy cắt kim loại và máy gia công kim loại bằng áp lực

trangbidien

Sách “Trang bị điện – điện tử máy gia công kim loại” được chia làm 2 phần:
– Phần 1: Trang bị điện – điện tử các máy văt gọt kim loại gồm các nhóm máy: Tiện, bào, bào giường, doa, mài và máy cắt gọt kim loại với chương trình điều khiển số.
– Phần 2: “Trang bị điện – điện tử các máy gia công kim loại bằng áp lực, gồm các máy cán và đột dập.

– Ở mỗi loại máy sách “Trang bị điện – điện tử máy gia công kim loại” có trình bày các hệ thống đặc điểm làm việc, phương pháp xác định phụ tải, công suất truyền cho động cơ, các đặc điểm và yêu cầu đối với các hệ thống trang bị điện – điện tử của máy, các khâu điển hình và một số sơ đồ điều khiển của các máy cụ thể trong thực tế.

– Sách “Trang bị điện – điện tử máy gia công kim loại” được dùng làm tài liệu học tập cho sinh viện chuyên ngành tư động hóa, đồng thời có thể làm tài liệu thảm khảo cho các cán bộ trong lĩnh vực tự động hóa, trang bị điện các máy sản xuất.

images