Vi xử lý – Giáo trình kỹ thuật vi xử lý bưu chính viễn thông (Tập 1)
Đánh giá bài viết

Kỹ thuật vi xử lý là kiến trúc lõi cơ bản nhất của hầu hết các hệ thống thiết bị điện tử, viễn thông và tự động hóa, cũng như các mạng lưới và các hệ thống xử lý thông tin hiện đại khác. Do vậy, hiểu biết về “Kỹ thuật vi xử lý” trở thành nhu cầu không thể thếu đối với các kỹ thuật viên, cán bộ, chuyên gia trong ngành điện lực Điện tử – Viện thông – Tin học.

vi xử lý

Cũng với nhiều tài liệu, sách tham khảo “Kỹ thuật vi xử lý” đang lưu hành, học viện công nghệ Bưu chính viễn thông và các tác giả khác đã cho ra đời quyển sách “Kỹ thuật vi xử lý” này trên cơ sở tuân thủ các nội dụng của một giáo trình, được hội động nghiệm thu và phế duyệt, với nhiều kiến thức và nội dung phong phú nhằm mở rộng cho nhiều đối tượng sử dụng trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu: Giảng viến, sinh viên các trường Đại Học, Cao đẳng, các trường Kỹ thuật dạy nghề, các học viên cao đẳng và nói dung những ai thích nghiên cứu các vấn đề về kỹ thuật vi xử lý, máy tính nói riêng và kỹ thuật tin học nói chung.

Nội dung của giáo trình để cập những khái niệm cơ bản về vi xử lý, về công nghệ của một số vi xử lý thông dụng từ 8-bit đến 64-bit, từ kiến trúc tập lệnh phức tạp (CISC) đến kiến trúc tập lệnh giảm thiểu (RISC), được các nhà sản xuất hàng đầu thế giới như Intel,Zilog, Motorola, IBM, HP, Sun,… tạo ra; diễn giải các tập lệnh của vi xử lý trong qua các lập trình hợp ngữ, các nguyên tắc phối ghép và trao đổi thông tin giữa vi xử lý

 

technicalvn

Xem thêm : Vi xử lý tập 2