Xuất bản vẽ trên Creo Parametric 2.0
Đánh giá bài viết

Xuất bản vẽ trên Creo Parametric là công cụxuất file 3D sang 2D dễ dàng hơn và nhanh chóng rút ngắn thời gian định dạng lại và thiết lập 1 bản vẽ thống nhất cho các sản phẩm, bản vẽ sản xuất đặt trưng của công ty hay cá nhận.

xuatbanvetrencreo

Creo parametric cung cấp 2 loại bản vẽ mẫu:

FORMAR: có thể tạo bằng các công cụ dựng hình hoặc sử dụng các bản vẽ đã có trong môi trương Sketch.

TEMPLATE : Có thể thể vào các hình biểu diễn như 3 hình chiếu cơ bản, hình chiếu trục đo. Các hình hình chiếu biễu diễn với mặc định trước không phải tạo thủ công. Rút ngắn thời gian chỉnh sửa và có độ thống nhất cáo như tỉ lệ hay các phương pháp biểu diễn hình chiếu

Xem online tài liệu hướng dẫn xuất bản vẽ trên Creo Parametric 2.0:

 

Link download tài liệu hướng dẫn xuất bản vẽ trên Creo Parametric 2.0:
https://drive.google.com/file/d/0B6X1uZY19WxsMGZVOEpRbDRhMzA/view?usp=sharing